Cohesió social

El nostre projecte parteix d’una visió inclusiva de l’educació. Compartir espais i temps a l’escola facilita la interacció entre els alumnes dels diferents nivells. Les propostes educatives que duem a terme promouen una estreta convivència que desperta en l’alumnat un clima afectuós, marcat per la familiaritat, per poder seguir aprenent.

Projecte padrins

És un projecte de tutorització i aprenentatge entre iguals. Es proposa compartir experiències d’aprenentatges entre alumnes de l’etapa d’infantil (P4 i P5), primària (1r i 2n) i els alumnes de secundària.

Realitzen activitats conjuntes treballant diferents valors i capacitats que considerem molt importants per al desenvolupament personal dels nostres alumnes: el respecte, la generositat, el compromís, la responsabilitat i l’autoestima entre d’altres. Algunes de les activitats que es fan són: acompanyament lector, exercicis matemàtics, flashcards per practicar l’anglès, manualitats, intercanvi de postals, jocs de taula, jocs esportius i celebració de festes.

Després de força anys de tradició desenvolupant el projecte padrins, hem vist grans beneficis per als alumnes de ambdós grups que creixen junts i comparteixen una relació d’afectivitat intensa. La responsabilitat que suposa tenir cura d’un/a fillol/a, adquirir el compromís de vetllar pel seu aprenentatge, o simplement modelar alguns comportaments dels més petits ja suposa un aprenentatge per a aquests alumnes més grans. Els més petits gaudeixen de l’acompanyament dels nois i noies més grans, que els proporcionen joc, aprenentatge, diversió i un exemple de conducta que els beneficia tant actitudinal com acadèmicament.

Aprenentatge Servei

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’aprenentatge servei és un projecte educatiu amb utilitat social.

La relació circular que s’estableix entre l’aprenentatge i el servei genera una nova realitat que intensifica els efectes de cada un per separat. L’aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot transferir a la realitat en forma d’acció.

S’aplica en àmbits educatius formals i no formals, a qualsevol edat i en totes les etapes educatives. A secundària, l’aprenentatge servei és, una matèria obligatòria que s’ha de desenvolupar, i avaluar, en els cursos de tercer o quart d’ESO.

Mediació

L’escola ha creat una comissió de mediació formada per professorat i alumnes de secundària. Les actuacions que es fan estan recollides en el nostre Pla de Convivència de Centre.

La mediació és una eina de resolució de conflictes entre iguals que afavoreix la convivència a les escoles. A més, la mediació també permet desenvolupar habilitats de comunicació, reflexió i presa de decisions.

La mediació no jutja, no dóna consells, ni solucions personals. Tampoc diu qui té la raó. La mediació solament vetlla per l’acompliment de les normes del procés, vehicula el diàleg, facilita l’enteniment de les parts, escolta i facilita la creació d’opcions i promou l’establiment d’acords.

La mediació educa en la responsabilitat i implica l’alumnat en la convivència mitjançant una formació específica, amb la creació d’un equip d’alumnes mediadors i proposant el diàleg com la forma de resoldre els conflictes.

Grup de voluntaris. Empremta CO4

Tenim un grup de voluntaris que, preocupats per la rapidesa amb la qual avança la destrucció del planeta Terra, treballen conjuntament amb altres entitats educatives i socials en clau d’Aprenentatge-Servei per fomentar l’Educació per la Justícia Global i l’Ecologia Integral.

Contribuïm amb accions quotidianes aportant el nostre granet de sorra.

Back to top
Preferències de privacitat

Quan visiteu el nostre lloc web, pot emmagatzemar informació a través del vostre navegador generalment en forma de cookies. Aquí podeu canviar les vostres preferències de privadesa. Val la pena assenyalar que el bloqueig d'alguns tipus de cookies pot afectar la vostra experiència al nostre lloc web i els serveis que podem oferir.

Click per activar/desactivar Google Analytics.
Click per activar/desactivar Google Fonts.
Click per activar/desactivar Google Maps.
Click per activar/desactivar video embeds.
El lloc web de l'escola usa cookies de serveis de tercers. Pot definir les seves preferències o acceptar l'ús de les cookies per una millor navegació